http://www.radioold.com/aas/index_filer/norlogo.jpg

 

http://www.radioold.com/aas/index_filer/aas_bhus2.jpg 

Aas Bedehus

Gjerpen


Region Telemark
Postboks 831
3701 Skien
Besøksadresse: Lundeg. 15, Skien
Telefon: 35 52 28 78
Telefax: 35 52 66 22
Regionleder:                Sam Tore Bamle 

 

Hovedside

Misjon

 

Grupper

Historikk

 

Normisjon Telemark

Hus-bilder og animasjon av gamle bilder

 

 

BILDER FRA 100 ÅR-FESTEN 16 OKT. 1999  

Oldboys

Musikk  60

Musikk 80

Musikklag

Nils Tore +

Personer

Musikere

Kaffekos

Mix

Mix 2

Mix 60-80

Gjerpen sidene

 

 


Kontakt til red.: mailto:radioold@online.no

 

Adresse:   Åshammeren 10                                  Bank kto.: 2610 2200682

 

Aas Normisjon i øvre Gjerpen.     Vårt oppdrag er å drive misjon lokalt, og ute blant folkeslagene. Vi ønsker å være et varmt og inkluderende fellesskap for alle. Vil du også være med? 

 

 

Huset ble oppført i 1926 - 27 og påbygget og restaurert i 1982. Et nytt "lagerrom" i sydenden av huset ble tatt i bruk i 1999.

Foreningen var tilsluttet Langesundsfjordens Indremisjonsselskap og feiret 100 år i 1999. Den 1.jan. 2001 ble Normisjon etablert, og Langesundsfjordens foreninger ble tilsluttet denne landsomfattende organisasjon fra samme tidspunkt. Det var de tidligere "Det norske Lutherske Indremisjonsselskap" og "Den norske Santalmisjon" og  "Langesundsfjordens Indremisjonsselskap" som da fusjonerte.

Vår forening er en del av Normisjon Region Telemark. Arbeidsform og drift lokalt er tilnærmet som før, men nå også med et internasjonalt misjonsengasjement. Vi er en selvstendig forening, men også endel av Gjerpen Kirkes menighetsarbeid.

"Bedehuset" er kjent for å ha et rikt sang og musikkliv. Nå er det koret "DaCapo" og "Aas Musikkforening" som er aktive. 

Av "grupper" ellers er det "Lekestue" for de minste, "Fremad" for barn i skolealder,  "UG" fra 12 år og oppover, "Make a Change" en drama og dansegruppe, og en jente sanggruppe "ElleMelle".

Dame og mannsfestene om høsten er populære arrangement. Det har vært presentert mye fint "stoff" - lokalhistorie - håndtverk - villmark - skog - fiske - kunst - m.m..

På disse sidene, med blå peker nedenfor, vil du finne mye bildestoff, særlig fra 100 års festen i okt.1999. De fleste er satt inn på egne sider, og har da fire bilder hver.  Det er også en miks med mange personer, grupper\lag fra sist i 50 årene og fram til nå.

"Hus-bilder" viser noen  innebilder,  og en serie (animasjon) av noen utvalgte bilder fra 50 tallet og framover.