TILBAKE

Aas Bedehus

Gjerpen1870 årene

 

 

Stridigheter

 

Stiftelse

 

 

Vekkelse

 

Bygging

 

 

Krigstid

 

 

Ledere

 

 

Mo Indremisjon

 

Ungdom og Yngres

Påbygging

 

Vann

 

Nybygg og restaurering

 

 

Kostnad

 

100 år

 

 

Lagerrom

 

 

Data

 

 

Handycap toalett

 

 

 

 

 

 


HISTORIKK

I Øvre Gjerpen, eller Opphaugen som det den gang ble kalt, var det ingen misjonsforening. Referert til "Kirketjenerens fortellinger" av Isak Nykås, var det heller ingen avholdsforening, ja knapt nok en avholdsmann, sier han.

Men det var i siste halvdel av dette år hundre at vekkelsen i Gjerpen startet. Bestyreren på det som da var "Foss Gamlehjem", Ole Bø, var drivkraften, og særlig fra 1877 og utover mot århundrskiftet. Men det ble stridigheter og han startet Betel Frimisjon.

Aas Indremisjon ble stiftet i 1899 på Kåsa i Gjerpen, sammen med Mo. Ole G. Kåsa ble foreningens første formann. Siden er nevnt T. Tangen, og L. Gløsmyr. Det er lite skrevet materiale fra denne tiden og fram på 20 tallet.

Mo Indremisjon ble stiftet i 1905, og foruten husmøter, hadde de sine møter på Mo skole.

I 1924 er Jørgen Jørgensen formann og møtene holde på Aas skole. Det er vekkelse på ny i bygda ,og i et styremøte den 23 mars 1925 ble det drøftet å bygge eget hus. 25 april samme år ble det fattet vedtak om å bygge. Huset ble påbegynt sommeren 1926, og ble innviet med fest søndag 6 mars 1927. Taler var sekretær Aarboe (indremisjonen) og sang av Venstøp Musikkforening.

Tømmeret ble gitt av godseier Løvenskiold, og tomten gitt av Edvard K. Aas. Snekkerarbeidet ble utført av Ole Øverland, men det var ellers mye dugnadsarbeide.

Prisen lød på kr. 6000,- og en gjeld på kr. 2400,-  som var nedbetalt i 1944.

Referater viser stor aktivitet i de følgende år, med dalende oppslutning på slutten av 30 tallet. Under krigen var det vanskelig, men likevel ble den en vekker for folk igjen, og i 1942 blir nye medlemmer tillagt foreningen.

Anton Aasen var formann mye av denne tiden, i hele 11 år, men øvrige formenn var Jørgen Oterholt, Torkild Holmbakken, Thov Holmbakken, Gustav Kittelsen, Reidar Wright. Etter krigen fra 1947 var Lars Ekornrød formann noen år. I 1952 kom Anders Grindlia, og som var leder i hele 12 år sammenhengende, hvor etter Lars Ekornrød kom tilbake.

Fra 70 tallet og utøver til vår tid nevnes i rekkefølge: Leif Ekornrød, Odd Eriksrød, Bjørn Oterholt, Kjell Skjærum, Ingebjørg Hærås, og Gunn Marit Selle.

Mo Indremisjon ble nedlagt og innlemmet i vår forening i 1973. Siste formann der var Martin Eriksrød.

Fra midten av 50 tallet var det stor vekst i arbeidet på Aas. Lars og Ester Ekornrød var drivkraften for de yngre, og "Ungdomsmusikken" og "Yngres" ble startet. Hovedforeningen var også i vekst under Anders Grindlia`s fine ledelse.

I 1958 ble det påbygget en lillesal, og en større oppussing av stor-salen i 1964. Den 5 des. var det stor fest med besøk av ung.dom. sekretæren i "Langesundsfjordens Indremisjonsselskap" Nils Tore Andersen.

Først i året 1967 fikk vi innlagt vann. Det hadde hittil måtte bæres fra nærmeste nabo. Det var et stort framskritt! Samme år reiste vår Martha Irene Eriksrød til Bangladesh som misjonær.

Den store ombygging og restaureringen, ble påbegynt i mars 1981 og i 1982. Det ble sprengt ut til nybygg mot syd, med kjellerstue og sanitæranlegg. Hele huset ble ellers restaurert, inkl. garderobe og kjøkken. Storsalen ble snudd, og inngangspartiet mot nord fjernet. Åpningsfesten var den 8 mai til stor glede for alle. Vi hadde nå fått et funksjonelt hus, for alle gruppers ofte ulike behov.

Reisverk med tak og ytterkledning ble satt bort og utført av byggm. Vegheim. Ellers ble alt arbeide utført på dugnad. Det ble derfor en gjeng som sto på i nærmere 1 år opptil  flere ganger i uka.

Total entreprisen var ca. 700.000,- kr. Etter flere års innsamling og gave fra Skien Kommune på kr. 100.000,- sto man igjen med en gjeld på ca. 230.000,-. Foreningen var gjeldfri etter vel 10 år.

Foreningen kunne markere 100 år i 1999. Den 16 - 17 okt. var det innbudt til festdager hvor så mange vi kunne huske, eller finne fram til fikk innbydelse. Det var 2 minnerike dager for de fleste av oss. Også her var Nils Tore Andersen hovedtaler på lørdagen. Han er nå gen. sekr. i Misjonsalliansen i Norge.

Søndag var det festmiddag i litt mer formell karakter, med gjester fra mange hold, inkl. ordfører i Skien Kommune.

Til denne markeringen var også ett nytt tilbygg - lagerrom i syd ferdig, og ble tatt i bruk. Det ble også satt opp på dugnad. Prisen var 80.000.- kr. som ble samlet inn i byggeperioden. Asfalt ble lagt på nord og vestsiden av huset.

Tidlig i 2004 ble det tatt i bruk data med lyd og bilde framviser. Et stort lerret ble montert for dette på endeveggen ved talerstolen. Programvare er innkjøpt for visning av alle sanger i Sangboken og Rop Det Ut. Alt innhold på datamaskinen kan vises på skjermen.

 

I noen tid var det ytret ønske og behov for et toalett for handykappede. Tilgjengeligheten til vårt toalettanlegg i underetasjen var for komplisert. Utredning og pristilbud ble fremlagt på årsmøtet i januar 2005. Pristilbudene var på til sammen kr. 68.000,- 

På grautefesten like før jul i 2005 ble det nye toalettet "innviet" og tatt i bruk, lett tilgjengelig inn fra siden av lillesalen. I forkant var det gjort en innsamling blant medlemmene til å finansiere toalettet. Sluttregningen  ble kr. 48.000,- etter omorganisering og innsats av noen medlemmer.  Medlemmene ga ca. kr. 41.000,- og damegruppen "Freidig" finansierte resten.