Aas Bedehus

Gjerpen
 

Normisjon i Aserbajdsjan: Arbeidet startet vinteren 1994 blant intern-flyktninger. I 1996 ble Aserbajdsjan opprettet som ett av Normisjons hovedsamarbeidsland. Normisjon er registrert i landet under navnet Norwegian Humanitarian Enterprise og er engasjert i forskjellige sosiale og humanitære prosjekter, kulturprosjekter, mikrobank/småindustri, skoleutvikling, m.m. Normisjon arbeider mot majoritetsbefolkningen og udinfolket.

Vi har valgt å støtte dette prosjektet.