Region Telemark
Besøksadresse: Lundeg. 15, Skien
Telefon: 35 52 28 78
Telefax: 35 52 66 22
     
Regionleder: Trond Engnes

 Aas Bedehus

Gjerpen

 
 

Regionkontoret holder til i 2 etg. i "Hauges Minde" vis a vis Ibsenhuset. Hauges Minde rommer forøvrig endel aktivitetsrom og møtesal for Skien Normisjon.

Det er 6 ansatte i hel og del stillinger hvorav 2 i administrasjonen foruten leder Sam Tore Bamle

Regionen har 2 leirsteder. Trovassli i Øyfjell, øvre Telemark, og Øksøya Leirsted ved Brevik, ytterst i Eidangerfjorden.

Ole Andre Eliassen er grafisk formgiver av bladet "Tidende" som utgis en gang i måneden.

Ved spørsmål om leirer, eller andre ting, ta kontakt med kontoret. 

Ønsker du mer opplysning om Normisjon sentralt og misjonsprosjekter så klikk på logoen øverst til venstre. Der vil du få endel opplysninger og link videre til den nasjonale siden.